Skip to main content
Информация за граждански договор

За какви случаи са подходящи гражданските договори

Гражданският договор продължава през годините да служи като един от най-предпочитаните начини за уреждане на трудовите правоотношения, когато не е удачно последните да се уредят посредством стандартен трудов договор.

При него основното, което привлича е простотата на условията, при които се сключва, тъй като той дава възможност да се уредят краткосрочни отношения между служител и работодател.

За какво трябва да се съблюдава при сключване на граждански договор

В случая е от значение да се уредят коректно отношенията между две страни за извършването на дадена услуга, като при този тип отношения е възможно постигането на двустранна гъвкавост и по-голяма свобода.

Последните са немислими при сключване на стандартен трудов договор, но това си има своето обяснение (ако искате да научите повече за гражданските договори, обадете се на екипа на Acc-ConsultCo.com).

Замества ли трудовия договор

Гражданският договор не може и не бива да замества трудовия договор. Той е нещо напълно различно от него и не бива да се възприема като негова алтернатива. Преди да се сключи граждански договор, трябва да се уверите, че обстоятелствата наистина отговарят на това и го позволяват.

Не бива да се сключва граждански договор с лице, което е постоянно на разположение на фирмата в рамките на работния ден, тъй като това може да се приеме като прикрит трудов договор.

За какво служи тогава

Гражданският договор служи за това да регламентира трудовите отношение между дадена фирма и специалист, когато последният трябва временно да изпълни дадена задача на работното място.

Нека да дадем пример: Ако управлявате строителна фирма и някой от вашите служители отсъства (например човекът, който лепи плочки по обектите), може да ви се наложи временно, например за седмица, да ползвате услугите на друг специалист, тъй като работната дейност не може да спре заради липсващ служител.

В този случай е удачно да наемете човек на граждански договор, тъй като той ще ви е нужен само за кратко време за да ви позволи да завършите даден обект в срок, въпреки отсъствието на човека, който е при вас на постоянен трудов договор.

Както се вижда, гражданският договор е подходящ за еднократно, периодично или извънредно извършване на дадена работа, когато лицето не е на пълен работен ден.