Skip to main content
В какви ситуации могат да помогнат частните линейки

В какви ситуации могат да помогнат частните линейки

Частните линейки имат много различни приложения, но в най-общи линии, те са създадени за да заемат празнината, която общественото здравеопазване оставя по отношение на транспорта.

Всички сме изпадали в положението да търсим транспорт за тежко болни и трудноподвижни възрастни хора, които няма как да бъдат транспортирани с личния ни автомобил, тъй като трябва да бъдат в легнало положение.

В такива случаи обикновено лечебните заведения изискват от близките да осигурят сами необходимия превоз и тук идва мястото на частните линейки. Интересното, обаче, е, че частните линейки всъщност могат да послужат за куп други цели.

За какво могат да послужат частните линейки

Частните линейки могат да разполагат с изключително различно оборудване, тъй като и поводите, по които те биха могли да се използват, могат също да бъдат изключително различни. Ето някои примери за какво може да послужи частният медицински превоз.

Частни линейки за превоз на възрастни и болни трудноподвижни хора

Частните линейки са оборудвани с необходимия персонал, материали и медицинско оборудване, за да се осигури безопасен и комфортен превоз на пациенти със сериозни здравни проблеми.

Те могат да се използват за транспортиране на нуждаещите се до медицински заведения, до домове за стари хора, до центрове за провеждане на рехабилитация, до собствения им дом и много други.

Частни линейки под наем за подсигуряване на обществени събития

Частните линейки могат да бъдат взети под наем за подсигуряване спокойното протичане на дадено събитие, като се гарантира безопасността на присъстващите там хора (научете повече на Emergency.bg).

Това може да се направи по най-различни поводи, в това число сватби, балове, екскурзии, празници с повече хора и други. Така всички ще са спокойни, че ако нещо се случи по време на събирането, на мястото ще има лекар, който незабавно да реагира.

Домашни посещения и предлагане на услуги по домовете

Частните линейки често се използват не само за превоз на пациенти от едно място до друго, но също така и за извършване на лични посещения по домовете, когато това е необходимо.

В домашна среда могат да се осъществят различни видове прегледи, да се вземе материал за изследване, да се поставят системи или инжекции на болен човек, да се почистят рани и да сменят превръзки, както и много други.