Skip to main content
Онлайн покупка на винетни стикери

Преимуществото на новите винетки пред старите

Промяната на винетната система официално влезна в сила в началото на 2019-та, като тя беше посрещната със смесени чувства, от една страна поради новостта, от друга по неяснотите, дали ще се отрази на цената им. В крайна сметка, 2 години по-късно, системата функционира и успява да събере над 475 млн. лева годишно, като финансовите проекциите показват постепенно покачване на доходите.

Каква е разликата между новото и старото

С навлизането на мобилните технологии и достъпността им за масовото население, тази промяна изглежда, че беше неизбежна – цялата идея беше централизиране на информацията за движението по пътищата. АПИ или агенция пътна инфраструктура, отговаря за над 114 автомобила със служители на BG Toll, както и за голяма мрежа от камери разположени на ключови части от страната.

Идеята на това е значително по-лесното отчитане на данните за наличие на винетки, като старата система имаше значително по-голяма лична автономност от страна на шофьорите. Едното от очевидните предимства за гражданите, е че имат лесен достъп за закупуване на електронни винетки, тъй като може да бъде направено дори през телефон.

Каква беше старата система

Като много други отминали неща от живота ни, има едно кратко усещане на носталгия, а това трае докато не се сетим колко досадно беше отлепването и залепването. От друга страна, за властите, беше по-трудно да се определи кой е с валидна винетка и кой е без – в следствие на това мнозина се възползваха от късмета си и продължаваха без винетка.

Освен неудобство, старата система беше значително по-неефикасна, туй като способите за информираност бяха по-първобитни и не можеше да се наложи напълно задължителността на закупуването на винетка. Не се знае с точност, но по изчисления държавата е загубила над 20 млн годишно от незакупени винетки.

Тъй като винетката покрива разходите по поддръжката на пътната мрежа, незакупуването обременява бюджета на агенцията, което намалява способността и да модернизира и разраства републиканската мрежа.

Новата система

Новата система е значително по централизирана, информацията за статута на вашата винетка е закрепен към регистрационният номер на вашата кола, така с радар и камери следенето стана по-масово. Много по-рядко хора се изкушават да карат без винетка, тъй като вероятността да ги хванат е значително по-голяма, а от това следва по равномерно разпределени на отговорността за поддръжка на пътищата.

Друг позитив за нас, гражданите, е че можем да си закупим винетка докато караме, от телефон, лаптоп, таблет – само трябва да имаме достъп до интернет и покупката е на две разстояния.