Skip to main content

CBD масла: Какво гласят правилата и регулациите на Европейския съюз

Напоследък така наречените CBD масла добиха изключително широка популярност в общественото пространство, като подобни продукти се предлагат на пазара от все по-голям брой лицензирани търговци.

Правилата и регулациите относно продуктите с CBD в страните от Европейския съюз (ЕС) могат да варират и да се променят с времето.

На общ принцип, продуктите с CBD могат да бъдат законни в ЕС, при условие че съответстват на определени критерии и стандарти за качество и съдържание на канабиноиди.

Ето някои общи принципи по отношение на CBD маслата

CBD масла най-общо трябва да отговарят на следните стандарти и критерии:

1-во: Лимит на THC

Продуктите с CBD, в това число и CBD маслата, трябва да съдържат много ниски или никакви нива на тетрахидроканабинол (THC). За свединие, това е съединението, отговорно за психоактивните ефекти на марихуаната. Обикновено, в ЕС лимитът на THC в подобни продукти е до 0,2% или 0,3%;

2-ро: Регистрация и лицензи

В някои държави-членки на ЕС може да бъде изисквано регистриране или лицензиране на производителите и търговците на продукти с CBD, в това число и на CBD масла;

3-то: Етикетиране и информация на продуктите със CBD

Продуктите трябва да бъдат правилно етикетирани и да предоставят пълна, ясна и точна информация за съдържанието си и за правилния начин на употреба на продукта;

4-то: Хранителни добавки и козметични продукти, съдържащи CBD

CBD маслата могат да бъдат използвани като съставка в хранителни добавки и козметични продукти, при условие че отговарят на съответните стандарти и регулации;

5-то: Медицински продукти, съдържащи CBD

В някои държави-членки на ЕС, CBD продуктите, в това число и CBD маслата, може да бъдат използвани и за лечебни цели и да бъдат предлагани като лекарство след одобрение от регулаторните органи.

Имайте предвид следното относно продуктите, в това число и маслата, съдържащи CBD

Важно е да се обърне внимание, че правилата и регулациите могат да се различават между различните страни-членки на ЕС, и също така може да има промени в тяхната законодателство.

Ето защо е много важно да се консултирате с местните органи и да се запознаете с конкретните закони и регулации, преди да купите или използвате продукти с CBD, в това число и CBD масла.

Винаги пазарувайте от лицензирани търговци

За да сте спокойни, че купувате качествен и надежден продукт, който е в съответствие с всички правила и разпоредби, трябва да пазарувате само от сериозни търговци, които притежават необходимите лицензи (можете да научите повече на cbdpro.bg).