Skip to main content

Синът ми

Синът ми спи.

Свил се е на кълбо

Както е бил в утробата ми.

Усещам нежност, и радост.

Има смисъл в живота ми

(И то какъв!)

Искам да го грабна и да го

Целувам и милвам до премала.

Но ще го събудя и не смея.

Мога само да седя и тихо да го гледам.

 

07.07.2015

 

= = =

Синът ми

Сънува нещо и се смее.

Красив е.

Знае, че най-любимият ми звук е неговият смях.

И иска да ме зарадва и насън.