Skip to main content

На края на вечер

На края на цигара

поглеждаш през рамо.

След глътката бира

все тъй си мълчиш.

 

Усоявам все пак

(съвсем е случайно)

усмивка да скрия,

целувка да дам.

 

На края на вечер

си тръгвам самичка

и улици прашни

разстилат пред мен

 

Мечтите на хиляди          

скитници сиви,

илюзиите за нечии

духовен стремеж.

 

На края на вечер

прегръщаме времето

звездите целуваме

за лека нощ.

 

23.08.1994