Skip to main content

Индианецът

Indian, Indian, why did you die for?

Indian says nothing at all.

Jim Morrison

Индианецът изпи една текила

и си тръгна.

Не сам.

Чашата остана да го зяпа.

Празна.

И сама.

 

*          *          *          *          *          *          *          *         

 

Индианецът

стоеше на острещната страна на бара.

Дълго се гледахме.

После той взе чашата си и…

ми обърна гръб.

 

*          *          *          *          *          *          *          *         

Взирайки се

през замръзналия прозорец,     

Индианецът

отметна смолистите си коси.

После се загърна в якето си

и си тръгна.      

   

*          *          *          *          *          *          *          *         

 

Индианецът си замина,

а текилата остана недопита

да го зяпа обидена от масата.

 

*          *          *          *          *          *          *          *         

 

Индианецът никога

не връзва

косата си на опашка.

 

19.05.1997 на един индианец 🙂