Skip to main content
Счетоводно обслужване на фирми в туристическия сектор

Зависят ли туристическите агенции от своите счетоводители

Туризмът е бързо разрастващ се икономически раздел, които е важен за всяка развиваща се държава като България. Ако сте бизнес, които смята да разгърне дейността към туризма, или сте вече установена марка за дестинации, то тогава правилното осчетоводяване е в центъра на вашият успех.

Ето защо една туристическа агенция трябва да избира внимателна своят счетоводител

Счетоводството е една от най-основните професии в човешката история. От както има пари и разменни монети, има човек, които реално следи за спазването на договорите и сделките.

При всяка продажба или сделка, е нужно доставянето на конкретен продукт, в този случаи това е туризъм. Няма значение дали сте фирма за екскурзии или сте предприемач с идея за селски туризъм – вашата дейност зависи от правилното си осчетоводяване.

Причината зад това, е че много от тези бизнеси могат всъщност да се ползват от финансова помощ от държавата или ЕС, което е страхотно за всички, които искат да предприемат нещо различно в живота си.

Щастливи сме, че живеем в страна която е красива и пълна с история. Ако вашата дейност зависи от това как света вижда България, то за вас е важно да сведете непредвидимото до минимум.

Използвайте правилната счетоводна услуга и сведете непредвидимото до минимум, за да можете да се фокусирате над по-важни аспекти от разрастването на вашият бизнес.

Как се осчетоводява туристическа агенция

Туризма, отвъд страната или в нея, е организирана дейност, която снема непредвидимите фактори и поставя на тяхното място сравнително контролирани ситуации. В случая на една средна по размер фирма, това дали предлагате услуги отвъд България, или сте ограничили вашата мрежа до нашата страна, е важно да се спазват законовите нормативи.

Балансът между инвестиране, съдържание на капитал и осчетоводяване трябва да е в капитала на една счетоводна фирма. Нейната главна дейност е да записва фискалните постъпления и разходи на една туристическа агенция.

При установяването на транспортна и организационна дейност отвъд граници, е нужно да се спазят законите не само на страната домакин, но и на родната страна, от която е започнало пътешествието.

Самата туристична агенция е длъжна да предостави подобаващо обслужване както и застраховка, която също трябва да бъде обяснена през закона в края на Април месец.

Защо да изберете Acc-ConsultCo.com още днес

Акаунт Консулт КО е фирма, която е дълбоко запозната с осчетоводяването на не една туристическа агенция. Те са запознати интимно с особеностите на бизнеса и знаят как най-добре да подходят към осчетоводяването на вашата дейност.

Знаят за какво да следят, къде са най-често срещаните грешки при други подобни фирми и поради това могат да ви дадат добра насока за развитието на вашият бизнес – възползвайте се днес.