Skip to main content

Този път няма

Този път няма да се откажа.

И да те подаря на друга.

Ще чакам знак –

Ще кажеш нещо пред всички,

Но то ще е само за мен и аз ще разбера.

 

Този път няма да се предам.

Обещах си го много отдавна.

Ще ти дам знак, и ти ще разбереш.

Ще знаеш точно къде да дойдеш,

Ще знаеш, че те чакам.

 

Ще бъда твоя, истински твоя.

Ще бъдеш мой, изцяло мой.

Може би няма да е правилно

Или редно.

Може би някой трети ще бъде наранен.

 

Но този път няма да си тръгна,

И този път няма да се откажа.

Ще бъда там,

Ще ме поискаш, ще те поискам.

Само ти и аз.

 

Февруари 2015