Skip to main content
Издръжка на дете

Издръжка на дете в случай на развод – как се случва и договаря

Издръжката на дете е правен инструмент, който се прилага от закона в случай на развод между родителите, в случаите, в които е необходимо да се определи кой от тях ще поеме грижата за детето и кой ще осигури финансовата му подкрепа.

Как се определя издръжката на дете

Издръжката на дете може да се определи по два основни начина:

  • Вариант 1: Чрез доброволно споразумение между двамата родители;
  • Вариант 2: С решение на съда при съдебен процес;

При доброволното споразумение

Доброволно споразумение винаги е за предпочитане пред каквито и да било съдебни процедури.

В случай на доброволно съгласие, родителите могат да се споразумеят относно размера на издръжката и начина на нейното изплащане.

В този случай, споразумението единствено трябва да бъде представено за одобрение на съда.

При съдебното решение

Ако първият вариант няма как да се случи, тогава се пристъпва към вариант 2, където съдът ще определи размера на издръжката.

За тази цел, ще бъде от голямо значение да се вземат предвид различни фактори, в това число:

  • Доходите на всеки един от родителите;
  • Нуждите на детето в конкретния случай;
  • Разходите, свързани с отглеждането му;
  • Наличието на други деца от предишни бракове, за които се плаща издръжка.

Размерът на издръжката може да бъде променен в случай на промени в обстоятелствата, като например увеличение или намаление на доходите на родителите или промяна в нуждите на детето.

Ако например един от родителите, който изплаща издръжка, загуби работата си, това може да окаже влияние върху размера на неговите задължения.

Кои деца имат право на издръжка

Издръжката за дете е законово право на всяко дете, независимо от положението на родителите.

Това е начин да се гарантира финансовата подкрепа и отглеждането на детето, като се вземат предвид неговите нужди и интереси.

Обикновено се приема, че издръжката се дължи докато детето не навърши 18 години, но всъщност това не е съвсем коректно.

По-точно е да се каже, че издръжка за дете се дължи докато то не завърши своето образование, в това число и ако следва в колеж или университет.

Ако е налично това обстоятелство, тогава родителят може да е задължен да плаща издръжка на детето докато то не завърши, но не по-късно от 25 години.

Издръжка на дете ако родителите нямат брак

Издръжка се полага на всяко дете, независимо дали родителите имат брак или не, като в случая това няма никакво значение.

Трябва да се знае, че пред закона децата имат равни права, така че ако човек има две деца, като едното е било родено в брак, а другото не, на двете деца се полага равна издръжка (за повече информация, можете да посетите SBKLaw.bg).