Skip to main content

Поети

Поетите – най-кротките метежници,

нарамили чувала с хорска съвест.

Поетите – завинаги обречени

на дългото мълчание – свидетели.

 

Защо остават неразбрани, ничии?

Защо тогава съществуват?

Душите им до болка разсъблечени

от погледите остри, чуждите.

 

Поетите са принцове на времето,

на злото и доброто рицари.

Готови да се борят с мелници,

в безпътното ни време – скитници.

 

19.05.1994